Globalno društvo u kakvom danas živimo omogućava nam brzu razmjenu informacija i raspravu o istima, a uspjeh u radnoj i poslovnoj atmosferi u velikoj je mjeri povezan sa vještinama komunikacije i razmišljanja. Ipak, mladim ljudima unatoč svim edukacijskim nastojanjima često nedostaju upravo te vještine potrebne za uspješan život. U spomenutom kontekstu, kao i kontekstu rastuće važnosti rasprave o socijalnim i političkim pitanjima i važnosti aktivnog građanstva, metode koje uključuju debatiranje, javne govore i slične komunikacijske aktivnosti trebaju biti prepoznate kao izuzetno važne za djecu i mlade.

Debata je vještina argumentiranog raspravljanja između dvije suprotstavljene ekipe (afirmacijske i negacijske).

Reppert 1991; Crenshaw 1998, Arbenz 2001., Ajduković 2007

Prevladavajuće mišljenje o debati kao natjecateljskoj aktivnosti u drugi plan stavlja njene druge vrijedne uloge. Jedna od njih je upotreba debate kao metode za učenje. Takvo, aktivno učenje, omogućava učenicima i studentima da rade individualno i u timu, samostalno istražuju, razvijaju komunikacijske i govorničke vještine, kritički razmišljaju, grade argumente i bolje upoznaju društvena pitanja.

Tumposky 2004, p. 52

U suštini, istraživanje i rasprava o nekom stavu i zagovaranje tog stava predstavlja cjelovitiji način učenja od čitanja udžbenika ili slušanja predavanja bez obzira na opaženu kvalitetu navedenih.

  • Kids
  • Kids